Mortensnes skole
Mortensnesveien
9014 Tromsø

TLF: 77608830

TLF til SFO før kl 08.30
og etter kl 15.30:
Tlf nr: 40035178
Send e-post

Kontakt oss
Oversett denne siden

Alarmtelefon barn/unge


klikk på bildet over

Antall besøkende
 Site Meter

Nyheter fra skolen

logo mortensnes.jpg

Ledige lærerstillinger ved Mortensnes skole

To av våre dyktige lærere skal ha fødselspermisjon, og ved Mortensnes skole vil vi ha ledig to vikariater som kontaktlærere. Vi ønsker å tilsette lærere med stor evne og vilje til å delta i et positivt og kreativt arbeidsmiljø. Gode kommunikasjonsevner er svært viktig som grunnlag for å skape god dialog og kreativt samspill med/mellom elever, lærere og foreldre. Klikk les mer for å se hele utlysningsteksten
Les mer »   01.10.2014

IMG_3208.jpg

Super dugnadsinnsats

Det var stor arbeidsinnsats blant de ca. 60 foreldrene som stilte opp på dugnaden. Sandbassengene ble snudd og raket, akebakken ble klargjort for vinteren, søppel ble fjernet og en mengde småkratt ble ryddet. Godt humør og stor arbeidsinnsats blant alle gjorde kvelden til en arbeidsmessig og sosial happening. Stor takk til alle foreldrene som stilte opp og gjorde en viktig jobb for at barna skal ha et fint og trygt uteområde.
Les mer »   30.09.2014

402014_fp_gs_netteksempel_bilde2.jpg

Foreldrepulsen-uke 40: Vær et godt netteksempel

Barn og unge deler bilder, videoer, meninger og tanker med hele verden på internett. Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler på hvordan man skal unngå å utlevere seg selv og andre, og opptre etisk varsomt på nett.
Les mer »   28.09.2014

Høstbilde.jpg

Plan for SFO - Uke 40


Les mer »   25.09.2014

logo mortensnes.jpg

DUGNAD - TIRSDAG 30.SEPTEMBER KL.17.00

Det er tid for å gjøre skolens uteområde vinterklart. I samarbeid med rektor har vi satt opp arbeidsoppgaver til alle klassetrinn og håper dere alle kommer og tar et tak for barna våre. Klikk les mer for å finne informasjon om arbeidsoppgaver og hvilket utstyr du kan ta med. Hilsen fra Hans Christian (FAU-leder)
Les mer »   23.09.2014

392014_fp_gs_mattebegreper_bilde1.jpg

Foreldrepulsen-uke 39: Legge sammen eller addere

Matematikkfaget har sitt eget språk. Det er viktig at barna blir fortrolige med dette språket for å få god forståelse for matematikk. Begynn tidlig og benytt litt av hverdags-praten til å trene begreper som legger grunnlaget for god tallforståelse. Du finner link til dette viktige foreldrebrevet ved å klikke
Les mer »   21.09.2014

VOKSNE~2.jpg

Voksne skaper vennskap - på nett

Ved å arbeide sammen for et godt oppvekst- og læringsmiljø kan alle voksne være med på å fremme gode relasjoner og et inkluderende felleskap.

Digital mobbing er et omfattende problem for barn og unge. Med ny teknologi kan krenkelser skje hele tiden, også uten at voksne legger merke til det. Trykk på les mer, finn lenka og se filmen fra u-dir.
Les mer »   21.09.2014

image.jpg

Åpen (burs)dag

Publikum kuppet rektors velkomsttale. Jon-Halvdan hadde bursdag i år på samme dag som Åpen dag, og hele skolegården sang bursdagssangen for han.
Les mer »   20.09.2014

høst.jpg

Ukeplan for SFO

Her er ukeplan for uke 39. Husk at det er høstferie torsdag og fredag, da er SFO stengt.
Les mer »   19.09.2014

Skole og SFO stengt i høstferien 25.-26.september

Vi minner om at skole og sfo er stengt i høstferien den 25. og 26.september. Se skoleruta på skolens hjemmeside under fanen "Skolens planer" for å se fullstendig oversikt over fridager og ferier dette skoleåret.
18.09.2014

INFORMASJONSKART ÅPEN DAG.jpg

ÅPEN DAG - LØRDAG 20.SEPTEMBER

Lørdag 20.september kl. 10.00 - 14.00 arrangeres Åpen dag ved Mortensnes skole. Under tittelen "Sammen skaper vi vennskap og en god skole" ønsker vi alle elever, foreldre og naboer velkommen til Åpen dag. Det blir aktiviteter, skolejogg og kafè i skolegården. Klikk les mer for å finne program og annen informasjon....
Les mer »   15.09.2014

382014_fp_gs_ungdomsforeldre_bilde2.jpg

Foreldrepulsen-uke 38: Ikke meld deg ut

Å være foreldre til tenåringer, er en evig balansegang. Ungdommene trenger struktur og veiledning, samtidig som de skal øke sin frihet og selvstendighet. Sikkert er likevel at det er minst like viktig med engasjerte foreldre på ungdomstrinnet.
Les mer »   14.09.2014

logo mortensnes.jpg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORELDRERÅDET

Det innkalles med dette til foreldrerådets årsmøte onsdag 17.september kl 18.00 på inforommet, Mortensnes skole. Bruk midterste inngang på oversiden. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til elevene ved skolen. Alle fremmøtte foreldre/foresatte har tale- og stemmerett. SÅ MØT OPP OG BIDRA TIL Å SKAPE EN GOD SKOLE!
Les mer »   12.09.2014

600px-Smiley_svg.png

Plan for SFO - uke 38

Vedlagt ligger plan for aktivitetene i SFO i uke 38.
Leksehjelpa starter opp, gymsalaktiviteter, uteaktivitet og formingsaktivitet er noe av det som vil skje på SFO i neste uke.
Les mer »   12.09.2014

RSS
Office365 elevportal
Ansatteportale-post ansatte


Bibben


 

Trivselsleder

Skolemelk


For bestilling:
klikk på bildet over

Skolefrukt

Navigare

 

Helsesøster:
Linn Løvlimo
Telefon på skolen:
776 08846
Langnes helsestasjon:
777 91870 

Last ned Photo Story 3: